Hästunderstödda insatser
 
Redan under 400-talet f Kr nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och konditionsbefrämjande terapi. På 1500-talet talades om ridning som befrämjande och vidmakthållande av hälsan. I Sverige uppmärksammades hästunderstödda insatser under senare delen av 50-talet som behandling av polioskadade tack vare sjukgymnasten Christina af Geijerstam. Sedan dess har området fortsatt att utvecklas i Sverige och omfattar nu insatser vid en rad olika funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser.
 
Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocial arbete och specialpedagogik.
För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings eller pedagogiskt ansvar samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser
 
Patienten/klienten är en person med tillfällig eller permanent funktionsnedsättning. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.
 
Hästunderstödda insatser är den term som används övergripande i Sverige.
Equine Assisted Therapy, EAT och Equine Assisted Activity, EAA, är de internationella termerna..