Autism


HUT kan ge barn med autism en meningsfull fritidsaktivitet och samtidigt hjälpa till att utveckla sociala förmågor och tillåta barnet att ingå ett sammanhang. HUT för barn med autism har i flera studier visat sig ge god effekt på barnets vilja att samspela och kommunicera med sin omgivning, samt givit möjlighet till positiva emotionella relationer till både djur och människa. Barnen ges en social arena där hästen spelar en viktig roll som ridpartner och vän. Barnen pratar mer och söker mer kontakt med människorna i sin omgivning. Att sitta på hästryggen verkar stärka barnets möjlighet till koncentration och att ta in sin omvärld, samtidigt som HUT ger ökad kroppskontroll, förmåga till avslappning och fysisk aktivitet (Henriksson, 2015).