Fakta

 

Anolyt – Naturens egen biocid.
 

Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK- Anolyt finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur. Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra.

HästCraft dödar bakterier, sporer,virus, möggel och fungi. Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstår p.g.a. naturlagarna och det finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.
  
HästCraft har testats effektivt mot bl.a. Fågelinfluensa, MRSA, SARS, EHEC


 

 För riktigt stora mängder vätska kan man köpa en egen maskin, maila oss för pris, info samt kontakt:

info@hastcraft.se

FAKTA


AKTUELL FORSKNING

VID SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SLU.

Hästar kan förlora upp till 15 liter svett per timme under arbete. Förutom elektrolyter finns i hästens svett

även ett protein som kan göra att svetten löddrar.
 

Hästar förlorar stora mängder elektrolyter när de svettas. Därför måste framför allt elektrolyterna

natrium och klorid tillföras.

 För lite salt i kroppen kan minska kroppsvikten och blodvolymen.

 

• En saltsten är ett bra sätt att erbjuda högpresterande hästar salt men det behöver kompletteras.

HästCraft Gelé

 

Nu även som gelé för enklare applicering på eksem, sår, mugg, skorv, torr hy osv.

400ml burkar med stort lock för att smidigt kunna ta den mängd man behöver.

Görs direkt vid beställning för längre hållbarhetstid.

Flera referenser finns, maila oss för kontakter på opartiska bedömare och användare.

Enklare Applicering.

Nu finns oxå ett spraymunstycke
som passar till enliters-dunken, för att enklare kunna spraya sår på hästens ben tex.