Här anmäler man sig.

Läger, intresseanmälan. Ange namn på ditt barn, ålder och faktureringsadress.  
Betalning sker innan lägret om inget annat överenskommes.

  • Dagläger, helgläger eller veckoläger, höst/sommar.
  • ange Ja eller Nej