Flytande Elektrolyter

Välkommen !!

Vi producerar och säljer

 HästCraft
Sedan 2005
 

Med bevisat mycket positiva effekter,

enligt SLU.

HästCraft sammarbetar med Enverolyte.

Godkänt av Svenska Livsmedelsverket för att decinficera driksvatten.

Godkänt enligt Svenska Jordbruksverket som Produktionstekniskt Hjälpmedel vid Djuruppfödning.
Godkänt av EU Enligt EC 1048/2005 Annex II för desinfektion av dricksvatten och livsmedel.
Godkänt av Livsmedelsverket i Finland, Dnro 1714/45/04

Godkänt av Danska Födevarestyrelsen  Sagsnr.: 2008-20-5409-0l049/LCHK
Godkänt av Institut für Hygiene und Umwelt, Tyskland, Steinstraße 10, D-33457 Lollar, Germany.

Godkänt av Amerikanska Jordbruksverket. Men även i Australien, Nya Zeeland och Sydamerika.

Uppfyller krav för ekologisk produktion
EU EC 1048/2005 Annex II,sektion 2-5:  
2. Privat och offentligt bruk som desinfektion och biocid.
3. Veterinärt bruk som desinfektion och biocid.
4. Desinfektion av livsmedel och foderberedningsytor.
5. Desinfektion av dricksvatten.

Anolyt – Naturens egen biocid

Med HästCraft-metoden tillverkas hypoklorsyra, en ANK Anolyt som finns naturligt i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor och som vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiverar fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra (ANK Anolyt). ANK Anolyten, som dödar bakterier, sporer, virus, mögel samt fungi, sker helt naturligt och finns ingen risk för uppbyggnad av resistenta bakterier.

 

Fakta

HästCraft-metoden är ett patent som togs fram för att rena vattnet på rymdstationen Mir. Produktion och laboratorium finns idag i Tallin, Estland. Hemligheten med reaktionen  är det patenterade material  som används vid tillverkningsprocessen och som tål tre gånger högre spänning som möjliggör att laddningen bibehålls i upp 6 månader eller mer, beroende på förvaring.

HästCraft är antibaketriellt, helt biologiskt nedbrytbart och saknar helt negativa bieffekter. Ingen karenstid.

 

 

 För riktigt stora mängder vätska kan man köpa en egen maskin. Maila oss för pris, info samt kontakt.

info@hastcraft.se

Grattis, EM-kval!!

HästCraft är mycket stolt sponsor av unga Saga Suovanen och hennes häst Nuelleraldri.

De tävlar fälttävlan på SM och EM nivå. 

Tack vare den patenterade elektrolytscellen  är det nu möjligt att tillverka ett av naturens mest effektiva ämne mot skadliga bakterier och mikroorganismer.
Hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet är ANK Anolyt, en av grundbultarna i immunförsvaret hos alla varmblodiga djur och människor.

Vid en attack från skadliga mikroorganismer, aktiveras fagocyterna i immunförsvaret som friger hypoklorsyra, även kallad underklorsyrlighet (ANK Anolyt).
HästCraft dödar bakterier, sporer,virus,mögel och fungi.
Avdödningen av skadliga mikroorganismer sker helt naturligt och har fungerat upp genom evolutionen, ingen resistens kan uppstå p.g.a. naturlagarna.

 

 

ANK Anolyt/HästCraft har testats effektivt mot bl.a. Fågelinfluensa, MRSA, SARS, EHEC

Flera referenser finns, maila oss för kontakter på opartiska bedömare och användare.